Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Cập nhật : 10/01/2013
FacebookGoogle+

Giới thiệu tổng quan về Cổng thông tin điện tử

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CỔNG THÔNG TIN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK 

Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk trước đây là Cổng thông tin doanh nghiệp và Đầu tư BusinessPortal, được sự hỗ trợ của Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa Bộ KH&ĐT và Tổ chức hợp tác kỹ thuật Công hòa liên bang Đức MPI-GTZ xây dựng năm 2008.

Trong thời gian qua Cổng đã mang lại kết quả rất tốt trong việc minh bạch hóa các thủ tục hành chính và cung cấp đầy đủ về thông tin doanh nghiệp, đặc biệt là nơi kết nối và tích hợp các đầu mối thông tin doanh nghiệp tại tất cả các huyện thị trên toàn tỉnh và đã xây dựng một CSDL tổng thể về thông tin doanh nghiệp.

Trong những năm vừa qua, UBND tỉnh nói chung và Sở KH&ĐT Đắk Lắk nói riêng đã luôn nỗ lực nhằm cải thiện khả năng tiếp cận thông tin về môi trường kinh doanh và đầu tư , nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của các doanh nghiệp và nhà đầu tư.Nhằm mục tiêu hướng tới một chính quyền điện tử trong tương lai và nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, năm 2013 chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định cho phép Sở KH&ĐT Đắk Lắk nâng cấp Cổng thông tin điện tử lên mức độ 3 về chuẩn công nghệ thông tin. Nhằm cung cấp nhiều thông tin hơn nữa và cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến quan cổng.

Đối với các doanh nghiệp và các nhà đầu tư, khả năng tiếp cận được thông tin chính thống tại một địa phương có ý nghĩa quan trọng trong việc lựa chọn địa điểm đầu tư và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do VCCI và USAID công bố qua các năm gần đây đã khẳng định điều này khi tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin được coi là một trong những chỉ số tiểu thành phần quan trọng nhất của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Chỉ số tiểu thành phần này đo lường khả năng tiếp cận các tài liệu kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, liệu doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản này, các chính sách và quy định mới có được tham khảo ý kiến của doanh nghiệp và khả năng tiên liệu trong việc triển khai thực hiện các chính sách quy định đó cũng như mức độ tiện dụng của các trang web của tỉnh và các sở ban ngành đối với doanh nghiệp.

Những đặc tính và chức năng cơ bản của trang thông tin được mô tả như tại các phần sau đây

1.Môi trường Kinh doanh và đầu tư
      Tổng quan kinh tế- xã hội
        Nông - Lâm - Ngư nghiệp
        Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp
        Thương mại - Dịch vụ
        Đầu tư - Xây dựng cơ bản
       Doanh nghiệp Đắk Lắk
       Chỉ tiêu phát triển
       Đất đai và Cơ sở hạ tầng
        Giao thông
        Khu CN - Cụm công nghiệp
        Lao động
        Cơ sở dạy nghề
        Trung tâm giới thiệu việc làm
        Doanh nghiệp và Đầu tư tại Đắk Lắk
        Hoạt động đầu tư


2.Chính sách và Thủ tục Đầu tư
 Ngoài việc giới thiệu những chính sách chung của trung ương, trang thông tin sẽ cung cấp các thông tin đặc thù của tỉnh, ví dụ như:
      Chính sách khuyến khích đầu tư
      Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư
      Dự án kêu gọi đầu tư


3.Minh bạch hóa thủ tục hành chính
 Trang thông tin sẽ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt thông qua việc minh bạch hóa các quy định và thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh và đầu tư. Các mẫu biểu hành chính liên quan tới hai thủ tục này cũng được đăng tải đầy đủ và cập nhật thường xuyên trên trang web. Tại trang thông tin điện tử này, các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể dễ dàng tìm kiếm được:
 Danh mục thủ tục về Đăng ký kinh doanh
 Hướng dẫn thủ tục Đăng ký kinh doanh
 Địa chỉ liên hệ đăng ký kinh doanh
 Danh muc thủ tục về đầu tư
 Hướng dẫn thủ tục đầu tư
 Địa chỉ liên hệ hướng dẫn và thực hiện thủ tục đầu tư
 Các mẫu biểu hành chính cần thiết cho việc thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh và đầu tư
4.Đối thoại doanh nghiệp trực tuyến
Tại cổng thông tin điện tử này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân có thể đặt câu hỏi về những vấn đề liên quan tới môi trường kinh doanh và đầu tư, thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp và nhà đầu tư. Kênh đối thoại doanh nghiệp trực tuyến này sẽ mang lại những lợi ích to lớn và trực tiếp cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
5.Cung cấp một CSDL tổng thể về
 Thông tin doanh nghiệp
 Thông tin về Hộ kinh doanh cá thể-Hợp tác xã
 Các dự án cấp chứng nhận đầu tư
6.Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
 Đăng ký kinh doanh qua cổng đăng ký kinh doanh quốc gia
 Đăng ký cấp thành lập Hộ kinh doanh cá thể và Hợp tác xã
 Đăng ký cấp chứng nhận đầu tư qua mạng

 

Khảo sát
Đánh giá của bạn về cổng thông tin?

Quá đẹp, hơi bất ngờ.!

Bình thường, nội dung chưa nhiều

Giao diện xấu,cần bổ sung nội dungCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2610110