Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
VĂN BẢN QUỐC GIA
Nhóm văn bản:
 
Sắp xếp theo:  Tên văn bản | Ngày hiệu lực | Số hiệu
Có: 40 văn bản
STTTên văn bảnSố hiệuNgày hiệu lựcTải về
1 45 02/10/2019
2 08 11/02/2019
3 286 09/03/2018
4 4332/BKHĐT-ĐTNN 30/06/2015
5 4366/BKHĐT-PC 30/06/2015
6 4326/BKHĐT-ĐTNN 30/06/2015
7 250/QĐ-BKHĐT 05/03/2015
8 67/2014/QH13 01/07/2015
9 30/2015/NĐ-CP 05/05/2015
10 15/2015/NĐ-CP 10/04/2015
11 43/NQ-CP 06/06/2014
12 5186/2014/CV-BKHĐT 11/08/2014
13 3978/BKHĐT-TH 24/06/2014
14 14/CT-TTg 14/06/2014
15 63/2006/QH11 29/06/2006
16 70/2006/QH11 29/06/2006
17 36/2005/QH11 14/06/2005
18 59/2005/QH11 29/11/2005
19 61/2005/QH11 29/01/2005
20
Văn bản số 8311/BKH-ĐKKD ngày 19 tháng 11 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư V/v hướng dẫn ngành, nghề kinh doanh trong đăng ký doanh nghiệp
8311/BKH-ĐKKD 19/11/2010
21
Thông tư số 04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC, ngày 04/12/2006 về việc Hướng dẫn thực hiện quyết định số 80/2005/QĐ-TTg ngày 18 tháng 4 năm 2005 của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư của cộng đồng
04/2006/TTLT-BKHĐT-UBTƯMTTQVN-BTC 04/12/2006
22 Số: 170/2011/TT-BTC 18/01/2013
23
Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
14/2010/TT-BKH 04/06/2010
24
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 22/12/2011 về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk giai đoạn 2012 - 2015;
Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND 22/12/2011
25
Nghị định số 25/2010/NĐ-CP, ngày 19 tháng 3 năm 2010 về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010
26
Nghị định Số: 113/2009/NĐ-CP, ngày 15/12/2009 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư
Số: 113/2009/NĐ-CP 15/12/2009
27 86/2007/NĐ-CP 28/05/2007
28
Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chỉnh phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thuầu xây dựng theo Luật Xây dựng
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009
29
Nghị định số 01/2010/NĐ-CP ngày 04/01/2010 của Chính phủ về chào bán cổ phần riêng lẻ
01/2010/NĐ-CP 04/01/2010
30
Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010
31
Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
43/2010/NĐ-CP 15/04/2010
32 108/2006/NĐ-CP 22/09/2006
33
Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư nười ngoài ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 21/2012/QĐ-UBND 26/06/2012
34
Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015
Quyết định 20/2012/QĐ-UBND 26/06/2012
35
Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình số 17-Ctr/TU, ngày 10/4/2012 của Tỉnh ủy về việc phát triển kinh tế đối ngoại và hợp tác đầu tư giai đoạn 2012-2015, định hướng đến 2020
Quyết định số 1384/QĐ-UB 29/06/2012
1 2
Số dòng hiển thị:    35 |  70
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 1807499