Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Thông báo
Cập nhật : 12/12/2019
FacebookGoogle+

Đề nghị báo cáo hoạt động và viện trợ của Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài năm 2019

Ngày 11/12/2019 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 3113/SKHĐT-KTĐN gửi các Sở, ngành có liên quan; UBND các huyện thị xã thành phố về việc đề nghị báo cáo hoạt động và viện trợ của Tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài năm 2019. Theo đó, để thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định tại Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về ban hành quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Thông tư hướng dẫn số 07/2010/TT-BKH ngày 30/3/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ Phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện báo cáo về tình hình hoạt động và viện trợ của các tổ chức PCPNN năm 2019 và gửi báo cáo trước ngày 17/12/2019 để Sở tổng hợp, tham mưu báo cáo UBND tỉnh báo cáo các Bộ, ngành liên quan đúng thời gian quy định. 
Phòng KTĐN 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2535149