Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Thông báo
Cập nhật : 06/07/2020
FacebookGoogle+

Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 06/7/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1580/SKHĐT-ĐTG gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành của tỉnh và Các chủ đầu tư về việc Triển khai công tác lập, gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020. Theo đó, đối với chủ đầu tư là UBND các huyện, thị xã và thành phố không phải lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2020. Do đó, đối với công tác lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2020, các chủ đầu tư có dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước đang triển khai trên địa bàn tỉnh chỉ lập Báo cáo giám sát, đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu số 03; trường hợp dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng thì lập Báo cáo giám sát, đánh giá kết thúc đầu tư theo Mẫu số 05 và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/7/2020 theo quy định. 

 
Phòng ĐT, TĐ&GSĐT 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2535120