Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Tin tức
Cập nhật : 02/10/2019
FacebookGoogle+

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ TỈNH ĐẮK LẮK NĂM 2020

Phát triển đa dạng các mô hình Hợp tác xã (HTX) trong các ngành, các lĩnh vực, địa bàn, ưu tiên hỗ trợ xây dựng mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới liên kết sản xuất với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị với sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc trưng; tiếp tục hỗ trợ HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả tạo ra những mô hình thật sự có sức lan tỏa gắn với xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu nông nghiệp.

 Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020 được UBND tỉnh ban hành tại Kế hoạch số 7346/KH-UBND ngày 10/9/2019. Theo đó các mục tiêu chính trong năm 2020 là: Thành lập mới 65 HTX, đến hết năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 500 HTX, LHHTX hoạt động ổn định, hiệu quả; Kinh tế tập thể thu hút khoảng 100.000 thành viên tham gia trực tiếp và gián tiếp, tạo việc làm cho khoảng 80.000 lao động; Doanh thu bình quân của HTX đạt khoảng 1.500 triệu đồng, tổ hợp tác đạt khoảng 200 triệu đồng; Thu nhập bình quân của thành viên HTX đạt khoảng 50 triệu đồng/người/năm; thành viên tổ hợp tác đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm; Xây dựng ít nhất 05 mô hình HTX điển hình tiên tiến, mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị trong phạm vi huyện, thị xã, thành phố và ngành; Nâng tỷ lệ HTX hoạt động khá giỏi lên trên 50%, giảm số HTX yếu kém xuống dưới 10%, số HTX làm ăn ổn định và có lãi từ 85 - 90%;  thu nhập của thành viên HTX tăng khoảng 15%/năm; Phấn đấu đóng góp của kinh tế tập thể năm 2020 vào GRDP của tỉnh bình quân từ 13% trở lên (kể cả đóng góp của kinh tế hộ thành viên); Ổn định và tổ chức hoạt động hiệu quả hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế tập thể từ tỉnh đến cơ sở...
Đoàn Oanh

Mời gọi liên hệ quảng cáo
Khảo sát
Để hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nữa, ĐắkLắk cần cải thiện lĩnh vực nào nhất?

Chất lượng nguồn nhân lực

Thủ tục đất đai, mặt bằng

Cơ sở Hạ tầng

Thủ tục ĐKKD, đầu tư

Thông tin kinh doanh

Chính sách ưu đãi đầu tưCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2358498