Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Thông báo
Cập nhật : 07/10/2019
FacebookGoogle+

Hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ Danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng giai đoạn 2016-2020 và KH 2019 nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Triển khai nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 về việc phân khai chi tiết vốn dự phòng NSTW kế hoạch năm 2019 (từ nguồn ứng trước vốn đầu tư XDCB, ngân sách tỉnh năm 2020) để thực hiện các Đề án của Thủ tướng Chính phủ trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 – 2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 2470/SKHĐT-KGVX ngày 03/10/2019 hướng dẫn UBND các huyện lập hồ sơ Danh mục dự án sử dụng vốn dự phòng giai đoạn 2016-2020 và KH 2019 nguồn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, để thực hiện đầu tư theo cơ chế đặc thù theo quy định tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020; Nghị định 120/2018/NĐ-CP, ngày 13/9/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và Nghị định 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 3841/UBND-TH về việc Hướng dẫn thực hiện cơ chế đầu tư đặc thù theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 10 Nghị định 161/2016/NĐ-CP.
Do thời gian giải ngân nguồn vốn được giao KH 2019 tại Quyết định số 2825/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 chỉ đến hết ngày 31/12/2019. Vì vậy, đề nghị UBND các huyện khẩn trương triển khai thực hiện và gửi hồ sơ đề xuất về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/10/2019 để thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định để triển khai các bước tiếp theo./.
Phòng KGVX

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2535209