Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Nội bộ
 

Đắk Lắk: Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/3/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về Quyết định ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định có nêu rõ Phê duyệt kèm theo Quyết định này 117 quy trình (99 quy trình nội bộ và 18 quy trình nội bộ liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, chi tiết tại Phụ lục I, II.

Cập nhật ngày: 24/03/2020 7:49:00 SA

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư lưu trữ năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 20/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành số 607/KH-SKHĐT về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Văn thư lưu trữ năm 2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác văn thư lưu trữ trong cơ quan, đơn vị; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, các Trưởng phòng và đơn vị trực thuộc Sở trong việc quản lý, chỉ đạo và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại đơn vị mình.

Cập nhật ngày: 23/03/2020 3:59:00 CH

Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020

Ngày 20/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành báo cáo số 599/BC-SKHĐT về việc Báo cáo Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020. Thực hiện nội dung Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng chính phủ: Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Công văn số 132/VPUBND - KSTTHC ngày 11/3/2020, Công văn số 568/VPUBND - KSTTHC ngày 06/12/2017 của Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hướng dẫn báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính. Sở Kế hoạch và Đầu tư Báo cáo kết quả kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2020 cụ thể, như sau:

Cập nhật ngày: 23/03/2020 3:52:00 CH

Thống kê văn bản triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 20/3/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 597/SKHĐT-VP về việc thống kê văn bản triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cập nhật ngày: 23/03/2020 3:46:00 CH

Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 06/02/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk ban hành Quyết định số 22/QĐ-SKHĐT về việc Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cập nhật ngày: 12/02/2020 3:48:00 CH

Quyết định ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 06/02/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk ban hành Quyết định số 23/QĐ-SKHĐT về việc Quyết định ban hành Kế hoạch công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Cập nhật ngày: 12/02/2020 3:45:00 CH
1 2 3 4 5 ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2362788