Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Nội bộ
 

Báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk

Ngày 22/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành báo cáo số 1136/BC-SKHĐT về báo cáo Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, định hướng giai đoạn 2021-2030 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk

Cập nhật ngày: 25/05/2020 3:50:00 CH

Báo cáo kết quả công tác Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ 01/1/2019 đến 30/3/2020)

Ngày 11/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành báo cáo số 1033/BC-SKHĐT về Báo cáo kết quả công tác Cải cách thủ tục hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (từ 01/1/2019 đến 30/3/2020)

Cập nhật ngày: 15/05/2020 7:39:00 SA

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 20/4/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 863/SKHĐT-VP về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Cập nhật ngày: 21/04/2020 1:38:00 CH

Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2020

Ngày 08/4/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 40/QĐ-SKHĐT về Quyết định ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Sở Kế hoạch và Đầu tư - năm 2020

Cập nhật ngày: 10/04/2020 3:13:00 CH

Đắk Lắk: Quyết định về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 23/3/2020 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về Quyết định ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định có nêu rõ Phê duyệt kèm theo Quyết định này 117 quy trình (99 quy trình nội bộ và 18 quy trình nội bộ liên thông) trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, chi tiết tại Phụ lục I, II.

Cập nhật ngày: 24/03/2020 7:49:00 SA
1 2 3 4 5 ...
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2491960