Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Thông báo
Cập nhật : 23/05/2020
FacebookGoogle+

Xin ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật.

Ngày 22/5/2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn số 1141/SKHĐT - VP gửi UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị xã thành phố, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Đắk Lăk về việc xin ý kiến góp ý xây dựng dự thảo Văn bản Quy phạm pháp luật. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư và xây dựng Đề án tổ chức, sắp xếp lại các phòng, đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (Bản dự thảo được đăng trên trang Website Sở Kế hoạch và Đầu tư địa chỉ www.daklakdpi.gov.vn )

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân tham gia góp ý vào dự thảo Quyết định. Nội dung góp ý xin gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 17 Lê Duẩn, TP BMT tỉnh Đắk Lắk, hoặc mail Trang Thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ banbientap@khdt.daklak.gov.vn, trước ngày 30/5/2020
 
 
 
 
 
Văn phòng Sở 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2501600