Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
  • Site
Search
Tin tức
Cập nhật : 12/02/2020
FacebookGoogle+

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Hướng đến mục tiêu “5 tại chỗ”

Kể từ khi đưa vào vận hành đến nay, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh đã ổn định bộ máy, tích cực hiện đại hóa hóa hoạt động, hoàn thiện quy trình kiểm soát TTHC. Năm 2020, Trung tâm đề ra mục tiêu quyết tâm tạo bước đột phá quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước của tỉnh, xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân, tạo tiền đề hướng tới mục tiêu “5 tại chỗ” như chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh.

Hiện đại hóa hoạt động, kiểm soát giải quyết TTHC

Theo báo cáo của Trung tâm, hiện nay danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3051/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk – Đợt 1 và Quyết định số 3953/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk – Đợt 2, Trung tâm thực hiện tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đối với 987 TTHC thuộc 15 lĩnh vực. Thống kê từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 22/01/2020, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận 4.741 hồ sơ TTHC (trung bình tiếp nhận 296,31 hồ sơ/ngày), trong đó đã trả kết quả 2.095 hồ sơ; 2.646 hồ sơ chưa đến hạn trả kết quả. Ngoài ra, Trung tâm còn thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với  một số TTHC của các Sở, ban, ngành liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhân viên Bưu điện tỉnh hướng dẫn người dân tra cứu trực tuyến tại Trung tâm phục vụ hành chính

Đánh giá về kết quả hoạt động sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cho biết: Từ ngày 31/12/2019, Trung tâm bắt đầu tiếp nhận và trả kết quả TTHC đến nay đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của tổ chức, công dân, đa phần tổ chức, cá nhân đến thực hiện hiện TTHC đánh giá cao về tính hiệu quả, công khai, minh bạch, thuận tiện cho người dân không phải đi lại nhiều nơi; công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm có thái độ lịch sự, tận tình hướng dẫn tổ chức, công dân đến thực hiện TTHC. Tính đến nay chưa có trường hợp đơn, thư tố cáo, phản ánh về thái độ, chất lượng phục vụ của Trung tâm. Bên cạnh những đánh giá cao của tổ chức, cá nhân, Trung tâm còn nhận được một số ý kiến chưa hài lòng về việc giải quyết TTHC lĩnh vực cấp, đổi chứng minh nhân dân của Công an tỉnh còn hạn chế về số lượng tiếp nhận, giải quyết hàng ngày không đáp ứng được nhu cầu của người dân.

Bà Đoàn Thùy Phương Tuyết Hoa, Phó Giám đốc Bưu điện tỉnh cho biết, để nâng cao chất lượng phục vụ, kể từ khi thành lập, đơn vị đã phối hợp với Trung tâm cử nhân viên hướng dẫn thông tin các quầy; chuyển phát hồ sơ tận nhà cho người dân; hỗ trợ Sở, ngành luân chuyển hồ sơ nội bộ về các Sở và ngược lại. Hiện tại có 08 nhân viên làm việc tại đây vừa tư vấn và hỗ trợ luân chuyển hồ sơ 9h, 11h, 14h,16h hằng ngày. Năm 2020, Bưu điện tỉnh sẽ  tăng cường nhân lực cùng Trung tâm hướng dẫn người dân thực hiện giao dịch mức độ 3,4, giảm bớt chi phí đi lại, nhân rộng mô hình tiếp nhận và trả hồ sơ tại huyện.

 Xây dựng lộ trình “5 tại chỗ”

Để nâng cao chất lượng phục vụ,  đáp ứng sự hài lòng của người dân năm 2020, bà Nguyễn Thị Thu An, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công nhấn mạnh, việc thành lập và đưa Trung tâm đi vào hoạt động sẽ kiểm soát được một cách toàn diện, bao quát việc giải quyết TTHC của các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Việc giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp của các sở, ban, ngành sẽ được Trung tâm theo dõi chặt chẽ. Nếu hồ sơ, thủ tục bị giải quyết quá hạn thì các sở, ban, ngành trực tiếp giải quyết TTHC phải công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân và có văn bản giải trình với UBND tỉnh. Đây được xem là cách làm mới trong việc thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông, hướng tới nền hành chính phục vụ; chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân, thể hiện tính chuyên nghiệp trong hoạt động, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị tham quan cơ sở hạ tầng tại Trung tâm

 Hướng tiếp cận quan trọng phải tiến hành năm 2020, Trung tâm sẽ rà soát lĩnh lực thủ tục ít có TTHC để điều chỉnh hướng tiếp nhận hồ sơ, tránh lãng phí công chức.
Sau khi ổn định bộ máy, tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng phục vụ nhu cầu ngườidân. Đối với TTHC cấp, đổi thẻ chứng minh nhân dân, Trung tâm sẽ có  phương án cùng với Công an tỉnh tiếp tục có giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin hẹn giờ giao dịch với người dân, để giảm thời gian chờ đợi, quá tải trong thời điểm khi người dân có nhu cầu. Hiện nay, Trung tâm đang tiến hành lắp đặt các ki ốt nhằm để người dân đánh giá mức độ hài lòng sau khi thực hiện giao dịch; tham mưu hoàn thiện, bố trí phòng thẩm định hồ sơ tại chỗ và ký đóng dấu trả kết quả ngay tại chỗ, bà An thông tin thêm.

Tại buổi làm việc với cán bộ, công chức, nhân viên của Trung tâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị đề nghị Trung tâm phải có phương án kiểm soát hồ sơ lĩnh vực xây dựng cơ bản còn chậm. Năm 2020, Trung tâm phấn đấu nâng cao tỷ lệ giao dịch hồ sơ mức độ 3, 4 đạt khoảng 30%. Riêng việc cấp, đổi chứng minh nhân dân cần áp dụng dịch vụ công nghệ hẹn giờ cho dân thuận tiện, nhanh chóng, hài lòng, mức độ cao hơn, hạn chế sai sót dữ liệu cá nhân.  

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị động viên công chức của Trung tâm

Quan điểm của tỉnh sẽ hướng đến nền hành chính “5 tại chỗ” bao gồm: Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu, trả kết quả ngay tại Trung tâm. Các TTHC trước khi đưa vào Trung tâm được rà soát, cắt giảm, đơn giản về thành phần hồ sơ, trình tự thủ tục, cắt giảm về thời gian giải quyết so với thời gian quy định của pháp luật. Trung tâm tiếp tục  xây dựng quy trình giải quyết đảm bảo rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết và được cập nhật công bố, niêm yết công khai, minh bạch. Từ đó có Kế hoạch nhân rộng thành lập các trung tâm hành chính công cấp huyện; bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị nhấn mạnh.

Muốn thực hiện được mục tiêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Nghị kêu gọi mỗi công chức phải tự học tập nâng cao năng lực, trách nhiệm chuyên môn về kỹ năng và thái độ phục vụ nhân dân, thay đổi tác phong, thái độ làm việc, đạo đức công vụ; đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong cách thức tiếp nhận dịch vụ công; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong giải quyết TTHC; tăng cường cơ chế giám sát và tự giám sát của nhân dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đội ngũ công chức, viên chức, góp phần nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước đáp ứng đủ yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Đắk Lắk

Mời gọi liên hệ quảng cáo
Khảo sát
Để hấp dẫn các nhà đầu tư hơn nữa, ĐắkLắk cần cải thiện lĩnh vực nào nhất?

Chất lượng nguồn nhân lực

Thủ tục đất đai, mặt bằng

Cơ sở Hạ tầng

Thủ tục ĐKKD, đầu tư

Thông tin kinh doanh

Chính sách ưu đãi đầu tưCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 2535102