Tiếng Việt | Check mail | Đăng Nhập  
 
 • Site
Search
Cập nhật :
FacebookGoogle+

Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng và khả năng cạnh tranh

1) Mục tiêu:

 • Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập quốc tế

 • Hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường nghiên cứu, đầu tư đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển giao công nghệ, áp cụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến.

 • Hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp.

2) Nội dung:

 •  Hỗ trợ tập huấn, đào tạo nâng cao nhận thức và năng lực quản lý

 •  Hỗ trợ triển khai xây dựng, áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến

 •  Hỗ trợ tham gia giải thưởng Chất lượng quốc gia, Hội chợ công nghệ - thiết bị

 •  Hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới

 •  Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu tạo ra công nghệ mới

(Xem chi tiết)

3) Quy chế hoạt động:

 

Quy chế này quy định về thủ tục xét, cấp kinh phí cho các tổ chức/ cá nhân/ doanh nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp) thực hiện các nội dung của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh giai đoạn 2012-2015 (sau đây gọi là Chương trình). Hoạt động hỗ trợ kinh phí của Chương trình bao gồm các lĩnh vực sau:

 • Lĩnh vực 1: Đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng HACCP, ISO 14001, ISO 17025, ISO 22000, GAP, TQM, GMP, ISO 9001, OHSAS 18001, SFQ; SA 8000.

 • Lĩnh vực 2: Đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, Cúp vàng sản phẩm tại Chợ công nghệ và thiết bị cấp tỉnh, vùng và cấp quốc gia; Giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao, Hội chợ quốc tế thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam.  

 • Lĩnh vực 3: Xác lập quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng mới.

 • Lĩnh vực 4: Hỗ trợ đổi mới và tạo ra công nghệ mới, áp dụng cho những công nghệ tiên tiến hiện đại nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, tiết kiệm năng lượng, hạn chế ô nhiễm môi trường.

(Xem chi tiết)

4) Kế hoạch thực hiện:

5) Một số nội dung đã triển khai:

 • HACCP - Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn: 30 triệu đồng;

 • ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường: 25 triệu đồng;

 • ISO 17025 - Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn: 25 triệu đồng;

 • ISO 22000 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm: 20 triệu đồng;

 • GAP - Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt: 20 triệu đồng;

 • TQM: Quản lý chất lượng toàn diện: 20 triệu đồng;

 • GMP: Thực hành sản xuất tốt: 20 triệu đồng;

 • ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu: 15 triệu đồng;

 • OHSAS 18001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp: 15 triệu đồng;

 • SA 8000 - Trách nhiệm xã hội: 15 triệu đồng;

 • SFQ - Chất lượng an toàn thực phẩm: 15 triệu đồng.

 6) Một số biểu mẫu

7) Một số Văn bản

 • Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 21/05/2010 Về việc phê duyệt Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 22/02/2012 Phê duyệt Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

 • Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 23/10/2013 Về việc phê duyệt Đề án khung các nhiệm vụ bảo tồn gen cấp tỉnh thực hiện trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2020.

 • Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 Phê duyệt Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020"

8) Giai đoạn 2014-2020

- Công văn tuyên truyền Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Công văn 141/SKHCN-TĐC ngày 22/3/2016).

- Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk" giai đoạn 2014 - 2020 (Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014)

- Kế hoạch tổng thể dự án (Kế hoạch 165/KH-UBND ngày 11/01/2016).

- Quy trình tiếp nhận hồ sơ (Biểu mẫu).

Khảo sát
Đánh giá của bạn về cổng thông tin?

Quá đẹp, hơi bất ngờ.!

Bình thường, nội dung chưa nhiều

Giao diện xấu,cần bổ sung nội dungCỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ĐẮK LẮK (Phiên bản chạy thử nghiệm)
Địa chỉ: Số 17 Lê Duẩn - Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Điện thoại: 0262.3851462 Fax: 0262.3852187
Chịu trách nhiệm chính: Ông Đinh Xuân Hà (Giám đốc Sở)
Cổng được phát triển dựa trên công nghệ DotNetNuke
© Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk, ghi rõ nguồn tin khi phát hành lại thông tin này
Thực hiện bởi: OrientSoft
Số lượt truy cập: 1529101